Ikke møtt eller avbestilling senere enn 24 timer før timen, debiteres med kr. 800, -, pr. 30 min. (dersom timen ikke benyttes av annen pasient)