Oslo kommune dekker 75 % av utgifter til tannlegetjenester for 21-24-åringer som er folkeregistrert eller har midlertidig bostedsadresse i Oslo kommune.

Tannlegetjenester for 21- og 22 åringer med bostedsadresse i Oslo:

Stortinget har vedtatt ett nytt tannhelsetilbud for 21–24-åringer. Fyller du 21-24 år i løpet av kalenderåret, så betaler du kun en egenandel som utgjør 25% av fylkeskommunale takster.