Oslo kommune dekker 50 % av utgifter til tannlegetjenester for 21-26-åringer som er folkeregistrert eller har midlertidig bostedsadresse i Oslo kommune.

Tannlegetjenester for 21- og 22 åringer med bostedsadresse i Oslo:

Stortinget har vedtatt ett nytt tannhelsetilbud for 21– og 22 åringer. Fyller du 21 eller 22 år i løpet av kalenderåret, så betaler du kun en egenandel som utgjør 50% av fylkeskommunale takster.

Tannlegetjenester for 23-26 åringer:
Denne gruppen må betale full pris, men vil få refundert 50% av behandlingskostnadene gjennom å søke refusjon til Oslo kommune. Her kan du fylle ut refusjonsskjema til Oslo kommune. Kvittering og refusjonsskjema sendes per post til:

Oslo kommune Helseetaten
Avdeling for tannhelsetjenesten
Postboks 4716, 0506 OSLO
Merk konvolutten «23- til og med 26-åringer».